cor

frase

A Recuperacions Calonge, S.L. estem compromesos amb la gestió responsable

dels residus que es generen industrialment, així com domèsticament. Contribuint,

d’aquesta manera, a millorar el medi ambient en rebre tots beneficis compartits,

a través, dels processos de la recuperació i el reciclatge d’aquests residus.